Visual Studio Code

Met een plugin en Visual Studio Code kun je ook een IDE maken voor Arduino devices.

De plugin die ik gebruik is PlatformIO. Dit is tikkie complexere IDE dan de Arduino maar wel met een retegoede editor.

Om de TTGO T-Display met ESP32 te gebruiken moet je het volgende doen:

Maar een project aan waarbij je bijvoorbeeld de FactoryTest uit de Github: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Display neemt.

Wat moet je doen en aanpassen:

 En in een terminal:

welke met rode stip is aangegeven, moet het het commando:

pio lib install https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Display

worden gegeven om de bibliotheek te laden.